Dívky 2009

Dálka Člunk. běh Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Nejlepší Pořadí Nejlepší Pořadí Nejlepší Pořadí Nejlepší Pořadí
Veselá Zuzana, Nymburk 360 cm 2. 31,2 s 1. 1500 cm 2. 25,7 s 2. 7 1.
Matoušková Petra, Kolín 351 cm 3. 35,1 s 14. 1940 cm 1. 27,3 s 4. 22 2.
Nedvědová Karolína, Kolín 327 cm 5. 34,6 s 9. 1230 cm 4. 27,4 s 5. 23 3.
Botková Veronika, Český Brod 318 cm 6. 33,4 s 2. 1210 cm 6. 29,3 s 12. 26 4.
Szitásová Yvona, Kolín 317 cm 7. 33,9 s 4. 1070 cm 10. 27,6 s 6. 27 5.
Hůlková Kateřina, Neratovice 341 cm 4. 33,7 s 3. 1480 cm 3. 30,4 s 19. 29 6.
Melvaldová Barbora, Kutná Hora 373 cm 1. 36,1 s 18. 1000 cm 13. 23,0 s 1. 33 7.
Trešlová Johanka, Kutná Hora 294 cm 14. 33,9 s 4. 1070 cm 10. 29,0 s 10. 38 8.
Krulická Karolína, Kolín 279 cm 17. 34,6 s 9. 1230 cm 4. 28,9 s 9. 39 9.
Pelešková Elena, Čáslav 284 cm 15. 35,0 s 13. 1180 cm 8. 28,1 s 7. 43 10.
Aghová Karolína, Nymburk 299 cm 11. 34,6 s 9. 1120 cm 9. 30,0 s 15. 44 11.
Zíková Karolína, Kutná Hora 297 cm 12. 34,0 s 7. 890 cm 17. 29,3 s 12. 48 12.
Hercíková Anna, Říčany a Radoš. 315 cm 8. 34,3 s 8. 910 cm 16. 30,2 s 17. 49 13.
Šofrová Emma, Nymburk 302 cm 10. 35,1 s 14. 860 cm 18. 28,3 s 8. 50 14.
Škarková Eliška, Kutná Hora 272 cm 19. 33,9 s 4. 690 cm 24. 29,0 s 10. 57 15.
Vorlíčková Marie, Nymburk 263 cm 22. 36,8 s 21. 990 cm 14. 27,0 s 3. 60 16.
Kašičková Karolína, Český Brod 307 cm 9. 36,3 s 20. 740 cm 22. 29,3 s 12. 63 17.
Bürgerová Kateřina, Nymburk 278 cm 18. 39,4 s 25. 1200 cm 7. 30,7 s 20. 70 18.
Flachsová Vanesa, Kutná Hora 241 cm 26. 35,9 s 17. 1040 cm 12. 30,0 s 15. 70 19.
Kubelková Veronika, Český Brod 258 cm 24. 34,6 s 9. 810 cm 20. 30,9 s 21. 74 20.
Činovcová Eliška, Kutná Hora 295 cm 13. 37,1 s 22. 800 cm 21. 33,0 s 25. 81 21.
Kopačová Natálie, Český Brod 271 cm 20. 38,5 s 24. 820 cm 19. 30,3 s 18. 81 22.
Vopěnková Natálie, Kutná Hora 263 cm 22. 39,4 s 25. 990 cm 14. 31,5 s 22. 83 23.
Svobodová Magdalena, Český Brod 267 cm 21. 35,8 s 16. 690 cm 24. 31,7 s 23. 84 24.
Bláhová Ema, Český Brod 280 cm 16. 37,6 s 23. 700 cm 23. 32,5 s 24. 86 25.
Hulínská Adéla, Kutná Hora 253 cm 25. 36,1 s 18. 610 cm 26. 34,2 s 27. 96 26.
Proňová Sofie, Kolín 184 cm 27. 41,4 s 27. 480 cm 27. 33,5 s 26. 107 27.